Prezantimi i posterave gjatë konferencës së EARA  në Cadiz, Spanjë, ishte një sukses i madh..

Projekti Evropa2038 u prezantua gjithashtu në median lokale, më shumë informacion në lidhje me këtë mund të gjeni në: http://elperiodicodechiclana.com/9116-2/

Shtypi lokal në Cadiz (Spanjë) theksoi rezultatet paraprake të studimit të zhvilluara në shtatë vendet, si një nga temat kyçe të konferencës. Ata gjithashtu vunë në dukje pritshmëritë e të rinjve për të ardhmen e tyre si një temë e re dhe thelbësore për hartimin e politikave që do të rregullojnë jetën e qytetarëve të ardhshëm “