Deklarata Pan-Evropiane

Deklarata Pan – Evropiane do të publikohet në librin “Të Rinjtë’ Vizionet dhe Shqetësimet për të Ardhmen e Evropës: Gjetjet nga Projekti , Evropa 2038” (redaktuar nga Dagmar Strohmeier & Harriet Tenenbaum).
Libri do të botohet nga Taylor & Francis në Shtator 2018. Bazuar në gjetjet e studimit të kryer në shtatë vende, në libër do të pëmblidhen rekomandime për politika, praktika dhe ndërhyrje të bazuara në evidenca.
Propozimin për librin që u pranua nga Taylor & Francis në Maj 2017 mund ta gjeni në:
Europe 2038 Book Proposal