Anketa

Me kryerjen e një studimi të madh pan-Evropian në shtatë vende, projekti do mbledh mendimet e disa mijëra qytetarëve të moshës 16-25 vjeç. Për të nxitur pjesëmarrjen qytetare dhe demokratike në nivel të BE, të rinjtë janë të ftuar për të shprehur nevojat e tyre më urgjente së bashku me vizionet më të mira për “Evropa 2038” . Do të grumbullohen mendimet e të rinjve dhe rejave me prejardhje të ndryshme, sidomos nga grupet minoritare. E ardhmja e Evropës i përket rinisë së sotme.