Tirana multiplier event_small

Aktviteti i shumëfishtë në Shqipëri

Rezultatet e studimit “Evropa 2038” u prezantuan në një aktivitet të organizuar në Fakultetin e Shkencave Sociale ku morën pjesë student, organizata të rinisë, punonjës socialë të shkollave, media dhe pëfaqësues nga Ministria e Mirëqënies Sociale dhe Rinisë. Anëtarët e projektit Edmond Dragoti dhe Rudina Rama prezantuan dhe diskutuan me pjesëmarrësit gjetjet e studimit.
Të gjithë posterat janë shkarkuar këtu:
ppt_Tirana_1
ppt_Tirana_2

 

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*