Entries by Admin

Europe book published today!

The Europe 2038 book “Young Peoples’ Visions and Worries for the Future of Europe: Findings from the Europe 2038 Project” (Editors: Dagmar Strohmeier & Harriet Tenenbaum) was published today! Based on the findings in the seven countries, evidence-based recommendations for policy, practice and intervention are summarized in the book. More infos regarding the book: https://www.crcpress.com/Young-Peoples-Visions-and-Worries-for-the-Future-of-Europe-Findings-from/Strohmeier-Tenenbaum/p/book/9781138574519

“Europe 2038”: A project serving the society

On February 14, 2019, the project Europe 2038 was presented as representative activity of the Center of Research on Developmental and Educational Dynamics (Centro di Ricerca delle Dinamiche Evolutive ed Educative C.R.I.d.e.e., Catholic University), during the public event The Third Mission of Universities: opportunities and challenges, organized by the Catholic University of the Sacred Heart […]

Members of European Parliament discuss “Europe 2038”

On December 1, 2017 at the “Casa della Psicologia” (Piazza Castello 2, Milan, Italy) the Italian results of the “Europe 2038” project will be presented during the public meeting “EUROPE 2038: Young people’s visions on the future of the European Union”. The meeting was organized by the Lombardy Regional Board of Psychology and the Milan […]

Aktviteti i shumëfishtë në Shqipëri

Rezultatet e studimit “Evropa 2038” u prezantuan në një aktivitet të organizuar në Fakultetin e Shkencave Sociale ku morën pjesë student, organizata të rinisë, punonjës socialë të shkollave, media dhe pëfaqësues nga Ministria e Mirëqënies Sociale dhe Rinisë. Anëtarët e projektit Edmond Dragoti dhe Rudina Rama prezantuan dhe diskutuan me pjesëmarrësit gjetjet e studimit. Të […]

Emisioni televiziv

Me date 16 Mars 2017 projekti dhe gjetjet paraprake për Shqipërinë u prezantuan në emisionin e mëngjesit , në kanalin televiziv Ora News. Prezantimi u realizua nga Rudina Rama, anëtare e ekipit të projektit. The films can be found here: https://www.youtube.com/watch?v=1UmsPdd6rr8 https://www.youtube.com/watch?v=nXJKGWbiu3o

Pyetësori në gjuhën shqipe ndodhet tani online!

Në Shqipëri,  mbledhja e të dhënave filloi me 01 korrik. Ju mund të gjeni versionin online të pyetësorit në:  http://ww3.unipark.de/uc/eu2038/sq/ Ne ju ftojmë të merrni pjesë dhe presim të mësojmë mendimin tuaj  mbi Evropën2038.